7 Nisan 2010 Çarşamba

AHŞAP TORNA İSKARPELALARIAhşap tornada kullanılan iskarpelaların ağız yapıları yapılan iş e göre farklılık gösterir. Asıl amaç yapılan işlemi kolaylaştırmaktır.Doğru ağız yapısındaki ve keskin bir iskarpela kullanmak işin
yapımını ve kalitesini arttırır.Yandaki resim
sekiz parçadan oluşan standart bir takımdır.
İlk önce işleyeceğimiz ahşap parçasını yuvarlat-
mamız daha sonrada ayrıntıları işlememiz
gerekmektedir.Torna iskarpelaları nın metal kısımlarıda sap kısımlarıda normal düz ağızlı
iskarpelalardan daha uzundur. Bu kontrolü sağ-
lamamız için gereklidir. İskarpelanın metal kıs-
mının kaliteli olması kullanıcı için şarttır. Genel-
likle malzeme ya dövme çelik yada hss çeliktir. Kalite kullanım süresini arttırmaktadır. Çabuk
körelen kalitesiz bir iskarpela iş arasında bile bileme ihtiyacı gösterir. İşin zımpara kısmını zor-
laştırır ve uzatır. İskarpelanın ağız yapısının bozulması da bir başka handikapdır.
Kaliteli ve yeterli ağız yapısında sahip olunacak bir takım ahşap tornasının ilk zorunlu kuralıdır.
Bir başka yazıda da iskarpelaların ağız yapıları hakkında bilgi aktarmaya çalışacağım.

saygılar.

1 yorum: